ลู่ วิ่ง ไก่ชน ไก่อุดมทัศนีย์เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์

ลู่ วิ่ง ไก่ชน

ลู่ วิ่ง ไก่ชน ไก่อุดมทัศนีย์เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์

พูดถึง ไก่อุดมทัศนีย์ เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ ตั้งแต่สมาคมประกาศรับรองพันธุ์มาเมื่อ 24 กันยายน 2541 กลายเป็นไก่ยอดนิยม พญาไก่ยอดนิยมอย่างเต็มตัว นอกจากจะเป็นไก่พันธุ์แท้สวยงามที่สุด แล้วยังเป็นไก่มงคลสูงสุดที่เรียกว่าไก่เจ้าเลี้ยง ไก่พระเจ้า 5 พระองค์ที่เรียกว่าไก่เจ้าเลี้ยง เพราะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระองค์ดำ) ทรงโปรดชุบเลี้ยง และนำไปชนชนะไก่พระมหาอุปราชา กระทั่งพระมหาอุปราชาทรงตรัสว่า ไก่เชลยตัวนี้เก่งจริงหนอ พระองค์ก็ทรงตรัสตอบว่า “ไก่ตัวนี้จะชนเอง บ้านเองเมื่อกันก็ได้” ตามลักษณะไก่ที่เรียกว่าไก่พระเจ้า 5 พระองค์ เพราะมีหย่อมกระประแป้งสีขาวอยู่ 5 หย่อม ที่ หัว 1 ที่หัวปีก 1 ที่หัวปีก 2 ที่ข้อขา2 ถือว่ามีเทพรักษา ถึง 5 องค์ จึงเรียกว่าไก่พระเจ้า 5 พระองค์ เป็นสุดยอดของไก่ทั้งหมดทั้งปวง ซื้อขายไก่อุดมทัศนีย์ ลู่ วิ่ง ไก่ชน ลู่วิ่งไก่ชนราคาถูก และเพื่อป้องกันไม่ได้เกิดการผิดพลาดในการซื้อไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ และป้องกันผู้ขายถือโอกาสหลอกขายของไม่มีคุณภาพให้ จึงขอแนะนำวิธีการดูและเลือกซื้อไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ไว้ดังนี้

1. ในกรณีซื้อไข่มาฟักเอง ลู่ วิ่ง ไก่ชน

ไข่ไก่เหลืองหางขาวจะมีสีผิวไข่เป็นสีขาวนวล หรือน้ำตาลอ่อน ๆเหมือนกันทุกฟอง ไข่ที่เป็นลูกเจี๊ยบตัวผู้จะฟองใหญ่ๆ ยาว ๆ หัวท้ายฟองไข่จะโต่พอ ๆกันเรียวเท่าหัวเท่าท้าย ส่วนไข่ฟองที่เล็กสั้นหัวฟองไข่โตมน ท้ายฟองไข่เล็กแหลม เป็นฟองไข่ไก่เหลืองหางขาว เมียและควรดูพ่อแม่พันธุ์ประกอบและให้เจ้าของรับประกันว่าเป็นไข่ของแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ตัวที่เราเห็นและต้องการ

2. ในกรณีซื้อลูกเจี๊ยบอายุแรกเกิด

2.1 ให้ตรวจดูปาก-แข้ง-เล็บ-ปุ่มเดือย จะมีสีขาวอมเหลืองสีซีด ถ้าแข็งออกเหลืองจะไมใช่ หรือ ปาก-แข้ง เล็บ-ปุ่มเดือย มีสีดำหรือขีด

2.2 ไก่ตรวจสอบ สี ตา วงตาขาวสีจะขาวอมเหลืองซีด ๆ ตาดำสีจึงจะแท้ ถ้าตาสีเหลือง หรือส้ม หรือแดง หรือสีอื่นๆ แสดง

2.3 ตรวจสอบสีขนอุย ขนบริเวณหัว-หน้าคอ-หน้าอก-ใต้ท้อง ปลายปีก จะมีเหลืองอมขาวเล็กน้อย ถ้าขนอุยเหล่านี้สีขาว แสดงวาไม่ใช่ สีขนอุยหลังสันคอสันหลัง โคนขา สีดำ ถ้ำเป็นสีขาวแสดงว่าจ่าง

3. ในกรณีซื้อลูกไก่เล็กยังไม่ออกสีขน ลู่ วิ่ง ไก่ชน

3.1 ให้ตรวจดู ปาก-แข้ง-เล็บ-เดือย จะมีสีข่าวอมเหลือง ถ้าออกเหลืองไม่ใช่ ถ้ามีสีดำแซม ก็ไม่ใช่

3.2 ให้ตรวจดูสีตา สีตาดำจะเข้มกว่าลูกเจี๊ยบสีตาขาวจะออกสีขาวอมเหลืองอ่อนหรือสีตาปลาหมอตาย

3.3 สีขนหัวจะออกสีขาวขนดำ สีขนพื้นตัว หน้าคอ หน้าอก สีดำสีขนปีกท่อนปลายสีขาว ท่อนในสีดำ สีขนหลังสีดำ ขนหางสีดำแชมขาว ขนหัวปีกสีขาว ขนข้อขาสีขาว ถ้าขนหน้าอกขาว ขนปีกในขาวขนโคนขาขาว จะแสดงความไม่แท้ โตขึ้นจะดาง ขนหย่อมกระที่หัว-หัวปีก-ข้อขามีครบ เครื่อง วิ่ง ไก่ชน เครื่อง วิ่ง ออกกำลัง ไก่ชน

4. ในการซื้อไก่เล็กที่เริ่มออกสีสร้อยแล้ว

4.1 ให้ตรวจดูสี ปาก-แข้ง-เล็บ-เดือย-ตัวเป็นสีขาวอมเหลือง สีช้างจึงจะแท้ ถ้ามีแซมดำแบบขนเมในที่ใดที่หนึ่ง แสดงถึงความไม่แท้

4.2 ให้ตรวจดูที่ของลูกตา จะมีสีตาปลาหมอตาย เด่นชัดขึ้น คือสีขาวอมเหลือง จึงจะแท้ ถ้าสีตาเหลืองส้ม-แดง แสดงว่าไม่แท้

4.3 ให้ตรวจดูสีสร้อยที่ขึ้นใหม่ที่คอ หลัง จะมีสร้อยแหลมๆ เหลืองอ่อนๆ แบบสีทองคำหรือทองเปลว จึงจะแท้ ถ้าสีหลังออกสีเหลืองแก่หรือส้มหรือแดงแสดงว่าไม่แท้ ขนพื้นตัว หน้าคอ หน้าอก ใต้ปีกใต้ท้อง จะเป็นสีดำ แสดงว่าแท้ ถ้าเป็นสีขาวแซมมากๆ ที่พื้นตัว หรือมีสีแดง แซมที่หน้าดอ หน้าอก แสดงว่าไม่แท้ ขนปีกในสีดำ ขนปีก นอกสีขาวจะแท้ ถ้าขนปีกในสีขาว ปีกนอกสีดำ หรือทั้งปีกขาวหมด

5. การเลือกซื้อไก่รุ่นหนุ่ม-สาว (อายุ 4-5 เดือน)

ไก่รุ่นหนุ่มสาว จะเป็นช่วงแสดงลักษณะประจำพันธุ์ออกมาได้เด่นชัดมากว่าตัวไหนแท้ ตัวไหนไม่แท้ ถ้าเราเลือกซื้อในตอนนี้โอกาสจะได้ของแท้ถูกใจมีมาก แต่ราคาก็ค่อนข้างงแพงมาก ซึ่งอาจจะซื้อไม่ไหวก็ได้ไก่รุ่นหนุ่ม ลักษณะประจำพันธุ์ที่แท้จริง ขนสร้อยคอ สร้อยปีกสร้อยหลัง จะออกมาเป็นสีทอง เหลืองทอดำ อาจจะเป็นทองแท่ง-ทองทาทองเปลว ก็ได้ ตามแต่จะชอบเป็นสีหลืองล้วน ๆ ไม่มีสีขาวหรือสีอื่นแซมสีสร้อยทั้ง 3 แท่งคือ ที่คอ-หัวปีก-หลัง ต้องเป็นสีเดียวกันหรือสีสับจึงจะแท้ ถ้าสร้อยปีก-สร้อยคอ แก่กว่าหลังแสดงว่าไม่แท้ ขนพื้นตัวต้องมีสีดำตลอดไม่มีสีขาวหรือสีอื่นๆ มาแซมจึงจะแท้ ขนปีกในสีดำ ปีกยอทสีขาวจึงจะแท้ ถ้าปีกนอกปีกในสีขาว แสดงว่าไม่แท้ ขนหางฟัดสีดำ ขนปางกะลวยสีขาวปลอดเฉพาะคู่กลางอื่น ๆ อาจปล่อดหรือขาวปลายดำก็ได้ แสดงว่าแท้ ถ้าหางขาวน้อย ดำมาก แสดงว่ายังไม่แท้ขนหย่อมกระประแป้งจะดูได้เด่นซัดมากที่ตัว-ที่หัวปีก-ที่ข้อขาจะมีเป็นหย่อมสวยงามไม่เลอะลามไปที่อื่น ๆ ปาก-แข้ง-เล็บ-เดือย สีงาช้างชัดเจนไม่มีเสี้ยมหรือดำปนเลย เรียกว่าขาวปัดตลอด ตาสีปลาหมอตายชัดเจน ขนปิดหูสีเหลืองแบบสร้อยถ้าสีอื่นๆ ไม่แท้ ตัวเมีย ขนพื้นตัวสีดำชัดเจนไม่มีด่างกระปะปนขนหย่อม กระประแป้งที่หัว-ที่หัวปีก-ที่ข้อขาชัดเจน ขนขลิบสร้อยที่คอ จะมีสีเหลืองจึงจะแท้ ขนปีกในสีดำปีกมอกสีขาว ขนหางสีดำแซมขาวช่วงปลายขนปากแข้งเล็บเดือย สีงาช้าง ตาปลาหมอตายแบบตัวผู้ ขายลู่วิ่งไก่ชน ลู่วิ่งไก่ชนพับได้

6. การเลือกซื้อไก่เปลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ที่เป็นพ่อแม่พันธุ์

พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ จะมีลักษณะประจำพันธุ์เหมือนไก่รุ่นหนุ่มสาวทุกประการทาง Phenotype (ลักษณะที่เห็นด้วยตาภายนอก) แต่พ่อไก่เราต้องเลือกความดีเพิ่มขึ้นอีกจากไก่หนุ่มคือ หน้าสวย สีสวย รูปสวย เกล็ดแข้งสวย กิริยาชั้นเชิงสวย และต้องเป็นลูกลงเหล่า อย่างน้อย 5 ชั่วโคตร

ไก่อุดมทัศนีย์

การทำไก่อุดมทัศนีย์ ลู่ วิ่ง ไก่ชน

ไก่อุดมทัศนีย์ (Standard of perfection) หมายถึง ไก่ที่สวยงามและได้มาตรฐานตามกำหนดครบถ้วนนั่นก็คือ ไก่อุดมทัศนีย์จะเป็นไก่ที่สวยงาม ชนเก่ง และเป็นสายพันธุ์แท้ มีลักษณะประจำพันธุ์ตรงตามสายพันธุ์นั่นเอง สรุปง่ายๆ ก็คือต้อง สวยแท้-เก่ง ไก่อุดมทัศนีย์อีกนัยหนึ่งก็คือ ไก่งามตามตำราโบราณนั่นเอง คำว่าอุดมทัศนีย์ เป็นศัพท์ทางวิชาการที่ ศ.ดร.สุวรรณ เกษตรสุวรรณ กำหนดขึ้นซึ่งในทางสากลหมายถึง Standard of perfection นั่นเอง.คำว่าอุดมทัศนีย์ ศ.ดร.อภิชัย รัตนวราหะ อดีตนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย (ไก่ชน) ได้นำมาใช้เป็นมาตรฐานหรือข้อกำหนดของไก่ชนพันธุ์ไทย ในสายพันธุ์ต่างๆ ว่าจะต้องมีลักษณะประจำพันธุ์อย่างไรที่เป็นมาตรฐานแน่นอน จึงเกิดอุดมทัศนีย์ไก่ชนขึ้น ซึ่งมาตรฐานนี้ก็เอามา จากตำราลักษณะไก่ชนดี-งามตามโบราณซึ่งคนสมัยก่อนได้ทำกำหนดไว้ให้เป็นแบบอย่าง ต่อมาพวกเราไม่ได้สนใจกันปล่อยจนแทบจะสูญหายไป ยังดีนที่มีสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ซนไทยเกิดขึ้น และได้คันคว้าจัดทำเรื่องนี้ขึ้นมาโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน หลักวิชาการ และประสบการณ์ของนักเลงไก่ ผู้สนใจไก่ชน เข้ามาผสมผสานกันในลักษณะประชุมโต๊ะกลม หรือระดมพลัง สมอง-ปัญญา-ความรู้ จากบุคคลและตำรับดำราเก่า ๆ จัดทำขึ้นมาใหม่ให้เป็นระเบียบตามหลักวิซาการ จึงได้อุดมทัศนีย์ไก่ชนไทยขึ้นมาเป็นแม่แบบในการอนุรักษ์และการพัฒนาพันธุ์

แต่ก่อนเมื่อ 50 ปีที่แล้วมา เมืองไทยเรายังมีไก่อุดมทัศนีย์ สายพันธุ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น เหลืองหางขาว ประดู่หางดำ เขียวหางดำนกแดงหางแดง ฯลฯ แต่หลังจากนั้นมาอีก 50 กว่าปี ไก่เหล่านี้แทบจะสูญพันธ์ไป ก็ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น

1. พวกเราไม่รู้คุณค่า ไม่สนใจจะอนุรักษ์เลยปล่อยทิ้งไป

2. กระแสนิยมไก่จากต่างประเทศ เช่น ไก่เวียดนาม ไซ่ง่อน พม่า

การเพาะเลี้ยงทำไก่อุดมทัศนีย์ ลู่ วิ่ง ไก่ชน

ในปัจจุบันเราพอทำได้ไม่ยากนัก ภายในเวลาไม่กี่ปี ก็จะได้ไก่งามตามอุดมทัศนีย์แล้ว หลักการทำไก่อุดมทัศนีย์เราทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. หาพ่อ-แม่พันธุ์ที่ลงเหล่าแท้หรือใกล้เคียงจากแหล่งที่พอหาได้ เช่นจากฟาร์มดี ๆ ที่มีการตรวจประวัติสายพันธุ์มาได้ติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 4-5 ปี เอาตัวผู้ 1 ตัวเมีย 2 ที่สายเลือดต่างกัน แต่เป็นพันธุ์เดียวกันลักษณะประจำพันธุ์เหมือนๆ กัน

2. เอาพ่อไก่ 1 และแม่ไก่ 2 ที่ได้จากข้อ 1 มาผสมไคลแม็กซ์กันแล้วให้ฟักไข่ และเลี้ยงลูกเองจนโด

3. คัดเอาลูกไก่จากแม่ 1 และแม่ 2 อย่างละ 2 ตัว คือ เอาแม่ 1 2 ตัว ผู้เมีย เอาแม่ 2 2 ตัวผู้เมียเอาตัวที่ดีที่สุด ลักษณะประจำพันธุ์ดีที่สุด สายพันธุ์เก่งที่สุด

4. เอาตัวผู้จากลูกแม่ 1 ผสมกับตัวเมียลูกแม่ 2 และเอาตัวผู้จากลูกแม่ 2 ผสมกับตัวเมียลูกแม่ 1 ให้แม่ไก่ฟักเลี้ยงจนโต แล้วคัดเอาเพาะลูกตัวเมียของทั้ง 2 แม่ไว้ เอาตัวที่ดีที่สุดตามลำดับ 2 ตัว ตัวผู้

5.เอาไก่ตัวเมียทั้ง 2 ตัว ตามข้อ 4 เอาไปผสมกับพ่อไก่ตัวเดิม (ปู่หรือตา) แล้วคัดเอาลูกตัวเมียของทั้ง 2 แม่ที่ไว้ทำเป็นแม่พันธุ์ จะได้แม่พันธุ์แท้ลงเหล่าแท้แน่นอนเอาไปใช้ประโยชน์หรือทำธุรกิจได้ซื้อขายได้ และไปหาเอาพ่อพันธุ์ตัวดีๆ เด่นๆ ในสายพันธุ์ที่มีเพ็ดดีกรีรับรองหรือมีในเกียรติบัตรรับรอง เอามาทำพ่อพันธุ์ ผสมแม่ลงเหล่านี้ก็จะได้ลูกไก่อุดมทัศนีย์ตัวแท้จริงออกมา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงในการใช้งาน

  • ผู้สมัครสมาชิกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • สมาชิกจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามจริงให้ครบถ้วนและสามารถติดต่อได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกเอง (จำกัด 1 บัญชีต่อ 1 ยูสเซอร์เท่านั้น)
  • ชื่อ-นามสกุล กับ ชื่อในข้อมูลธนาคารที่ใช้สำหรับการฝาก/ถอน ต้องตรงกัน (บริษัทอนุมัติเฉพาะรายการที่ข้อมูลตรงกับข้อมูลสมาชิกเท่านั้น หากมีข้อผิดพลาดจากสมาชิกบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ)
  • ทุกข้อเสนอจำกัดสำหรับหนึ่ง บุคคล, ชื่อ หรือ สกุล , ที่อยุ่ , อีเมล์ , เบอร์โทรศัพท์, บัญชีธนาคาร , IP แอดเดรส เดียวเท่านั้น
  • สมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะต้องไม่ติดกิจกรรมใดๆ และเคยฝากเงินแล้วเท่านั้น
  • สมาชิกจะต้องวางเดิมพัน 1 เท่าของยอดฝาก จึงจะสามารถทำรายการถอนได้ ทั้งนี้สมาชิกจะไม่สามารถทำรายการถอนเงินได้ทันทีโดยที่ไม่วางเดิมพัน, สมาชิกจะต้องวางเดิมพัน 1 เท่าของยอดฝาก จึงสามารถทำรายการถอนเงินได้ (ไม่สามารถทำรายการฝากหรือถอนเงินได้ทันที โดยไม่วางเดิมพัน)
  • กรณีตรวจพบว่าท่านสมาชิกมีการละเมิดข้อกำหนดเงื่อนไข หรือมีการกระทำผิดกติกาในการเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อให้ได้มาซึ่งเครดิต, โบนัสพิเศษ, เทิร์นโอเวอร์ ในทางทุจริต ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีนั้นๆ ทันที และเครดิตที่ได้มาไม่สามารถถอนได้
  • ในกรณีตรวจพบว่าสมาชิกมีการ ฝาก/ถอน ผิดปกติเพื่อก่อกวน เอาเปรียบบริษัท หรือคาดว่าเป็นมิจฉาชีพ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีตรวจสอบ
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือ ยกเลิกโปรโมชั่นได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการทำให้เงินรางวัลเป็นโมฆะและอายัดยอดเงินในบัญชีการเดิมพันทั้งหมดของคุณ รวมถึงการสิ้นสุดข้อตกลงต่าง ๆ /ระงับการให้บริการ/ปิดการใช้งานบัญชี