เทป บันทึก ไก่ชน หยกคีรี ลักษณะไก่เหล่าป่าก๋อยที่ดี

เทป บันทึก ไก่ชน หยกคีรี

เทป บันทึก ไก่ชน หยกคีรี ลักษณะไก่เหล่าป่าก๋อยที่ดี

ไก่เหล่าป่าก๋อยเป็นไก่สายพันธุ์ไทยแท้อีกสายพันธุ์หนึ่ง ตลาดซื้อขายไก่เหล่าป่าก๋อย ซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุ์ที่ค่อนข้างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรูปร่าง สีสัน ปาก แข้ง ฯลฯ รวมทั้งลักษณะอื่น ๆ ที่เด่นชัดอีกมากมาย ที่สามารถบ่งบอกได้ว่านั้นคือไก่ป่าก๋อยของจริง ทางภาคเหนือในปัจจุบันนี้นั้น ชื่อเสียงของไก่เหล่าป่าก๋อยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ในความเป็นเพชฌฆาตสายพันธุ์ไทยของจริง ไก่ชนเหล่าป่าก๋อยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น ไก่รอยเล็ก มีน้ำหนักตัวประมาณ 2.0 กิโลกรัม ถึง ประมาณ 2.6 – 27 กิโลกรัม แต่ที่ออกมาแล้วเป็นไก่รอยใหญ่ขึ้นอีก ประมาน 2.8 – 3.0 กิโลกรัมนั้นก็มีบ้างเหมือนกันแต่ก็น้อยมาก ไก่เหล่าป่าก๋อยตัวที่เก่งจัดๆ มักเป็นไก่รอยเล็กเสียเป็นส่วนมาก ไก่เหล่าป่าก๋อยนั้นก็เหมือนกับไก่สายพันธุ์อื่นๆ ทั่วไป ไม่ใช่ว่าออกมาร้อยตัวแล้วจะเก่งทั้งร้อยตัว เทป บันทึก ไก่ชน หยกคีรี วิเคราะห์ไก่ชน

ปากของไก่เหล่าป่าก๋อยลักษณะต่างๆ

 • ปากสวยสมบูรณ์ได้รูป ปากต้องไม่สั้นหรือยาวเกินไปโคนปากต้องใหญ่ บริเวณปากควรมีร่องน้ำที่ปากทั้งสองข้าง ควรจะมีปากสีขาวหรือสีขาวอมเหลือง
 • ขนาดของปากไม่ได้สัดส่วน คือมีปากสั้นหรือว่ายาวเกินไป หากปากยาวเกินไปปากมักจะไม่แข็งแรง ปากจะบิ่น ช้ำ หักได้ง่าย หากปากสั้นเกินไปการจิกของไก่จะไม่มีกำลัง พลังของปากจะน้อย ไก่อ้าปากจิกได้ไม่เต็มที่
 • ปากเป็นปากไก่ตัวเมีย ไม่มีร่องน้ำที่ปาก ผิวบริเวณปากจะบาง โค้งป้องขึ้นมาเห็นได้ชัดเจน ปากลักษณะนี้มักไม่แข็งแรง ปากจะโยกง่าย ช้ำง่ายและหากโดนตีจะหลุดได้ง่าย
 • ปากที่ผิดปกติ มีลักษณะรูปบิดเบี้ยว ไม่ได้รูป ปากลักษณะนี้ มักหักและหลุดง่าย และมักมีปัญหาเรื่องการเข้าปากในเวลาชนเพราะจะกะน้ำหนักการเข้าปากยากกว่าปกติ

ลักษณะหน้าของไก่เหล่าป่าก๋อย

 • หน้าสวยได้สัดส่วน รายละเอียดทุกอย่างของหน้าไก่ต้องได้สัดส่วน เหมาะสมลงตัว กับขนาดของรูปร่างของไก่ หน้าตาต้องบ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาด ทรหด
 • หน้าสั้นเกินไป มองดูรวมๆ แล้วจะสั้นกว่าปกติ ไม่ได้สัดส่วนกับรูปร่างของตัวไก่ ไก่ตัวนั้นมักไม่เก่งหรือใช้ไม่ได้
 • ไก่หน้ายาวเกินไป มองดูรวมๆ แล้ว จะยาวกว่าปกติไม่ได้สัดส่วน มักเป็นไก่ที่เชื่องช้า ไม่เฉลียวฉลาด มีความอดทนน้อย
 • หน้าใหญ่เกินไป มองดูรวมๆ แล้ว จะใหญ่มากเกินไป ไม่ได้สัดส่วนกับรูปร่างของตัวไก่ มักเป็นไก่ที่ไม่มีชั้นเชิงหรือฉลาดน้อยเชื่องช้า เป็นจุดอ่อนให้คู่ต่อสู้จับตีและตีถูกได้ง่าย

ตาไก่เหล่าปาก๋อย

 • สีตากับสีของไก่ต้องเป็นสีที่ใกล้เคียงกันหรือสีเดียวกัน เช่น หากไก่สีเหลือง ตาก็ควรมีสีเหลืองหรือขาวอมเหลือง เป็นต้น
 • ประกายตาสดใส ดุดัน เป็นตาของไก่ที่จิตใจดี
 • ตาไม่โบ๋หรือบุ๋มเข้าไปมากหรือไก่ตาโปน เป็นตาของไก่ใจเสาะ
 • ตาต้องไม่แหกหรือตากว้างเกินไปจะเป็นไก่ที่ใจเสาะ ไม่อดทน
 • ดวงตาต้องปกติ มองเห็นได้ชัดเจนเบ้าตาต้องไม่หรี่เล็กจนเกินไป จะทำให้ไก่มองเห็นไม่ชัดเจน
 • ลูกตาต้องไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปต้องได้สัดส่วนกับรูปหน้าของไก่
 • ไก่ที่มีตาเป็นสีแดงเข้ม ไม่มีเส้นประกายตา เป็นตาของไก่ไม่มีสกุล ใจเสาะ ไม่มีน้ำอดน้ำทน
 • สีของตาทั้งสองข้างต้องเหมือนกัน
เทปบันทึกไก่ชน หยกคีรี

หงอนไก่เหล่าป่าก๋อย

 • หงอนหิน มีลักษณะเป็นก้อนเล็กๆ เหมือนนำก้อนหินก้อนเล็กๆ จะมาวางไว้บนหัวไก่ รูปทรงกลมมน ผิวหงอนเกลี้ยง เล็กกระทัดรัด ถือเป็นลักษณะหงอนที่ดีที่สุดของไก่เหล่าป่าก๋อย
 • หงอนแจ้และหงอนชบา ลักษณะของหงอนชบาจะเป็นหงอนใหญ่บาง โค้งและมีปลายแฉกแหลม เรียงไล่กันขึ้นไปจนสุดปลายหงอน ไก่หงอนชบามักจะมีเหนียงหรือตุ้มใหญ่เห็นชัดเจน ส่วนหงอนแจ้ จะมีลักษณะเล็กกว่าหงอนชบา ปลายแฉกของหงอน ทำให้เคลื่อนไหวช้า ไม่คล่องตัวเป็นเป้าให้คู่ต่อสู้จิกตีได้อย่างถนัดทำให้เสียเปรียบคู่ต่อสู้ในเวลาชน
 • หงอนรู เป็นไก่ที่ใจน้อย ไม่มีความอดทน ที่ปลายหงอนจะมีลักษณะบุ๋มหรือเป็นรูเข้าไปในหงอนเห็นชัดเจน ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กก็ถือว่าเป็นไก่หงอนรูทั้งสิ้น
 • หงอนเบ้ หงอนลักษณะนี้ ในไก่เหล่าป่าก๋อยนั้นมีน้อยมาก ลักษณะของหงอนเป็นหงอนขนาดกลาง หงอนจะพับไปลงไปด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะซ้ายหรือขวา
 • ส่วนมาก

คอไก่เหล่าป้าก๋อย

 • ลำคอต้องไม่สั้นหรือยาวเกินไป ควรได้สัดส่วนกับรูปร่างของไก่
 • กล้ามเนื้อลำคอต้องเยอะ แข็งแกร่ง
 • กระดูกปล้องคอต้องชิด
 • โคนคอใหญ่
 • กระดูกซอกคอชิด
เทปบันทึกไก่ชนหยกคีรี

ปีกไก่เหล่าป่าก๋อย ลักษณะของปีกไก่เหล่าป่าก๋อยที่ดี

ปีกที่ดีต้องมีใบที่ยาว ใยปีกเหนียวแน่นไม่แตกง่ายๆ ใบปีกแต่ละใบต้องหนา ยาว โคนปีกต้องแน่น ไม่หลุดหรือหักง่ายๆ และปีกแต่ละใบต้องเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ และช่องห่างระหว่างปีกแต่ละใบต้องไม่ห่างมากเกินไป ไม่เป็นไก่ปีกร่องหรือมีรูโว่ที่ปีกปีกต้องไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป ต้องได้สัดส่วนกับความยาวลำตัวของไก่ ขนปีกต้องสมบูรณ์ไม่กรอบแห้ง

รูปร่างไก่เหล่าป่าก๋อย

รูปร่างลักษณะที่ดีของไก่เหล่าป่าก๋อยที่ดีจะต้องมีรูปร่างที่ได้สัดส่วน ทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็น ช่วงขา ช่วงคอ ช่วงตัว ความกว้างแคร่หลังความกว้างหน้าอก ฯลฯ ต้องได้รูปได้สัดได้ส่วนกันทุกอย่าง จะถือว่าเป็นไก่เหล่าป่าก๋อยที่มีรูปร่างดี นอกจากรูปร่างจะต้องดีแล้ว โครงสร้าง กระดูกต้องดีด้วยกระดูกต้องใหญ่ แข็งแกร่ง ถึงจะเป็นไก่ที่แข็งแรงกำลังวังชาดีไก่ที่มีรูปร่างดีในเวลาเข้าสนามชนเปรียบหาคู่ จะเปรียบง่ายไม่เสียเปรียบคู่ต่อสู้ เทคนิคการเลี้ยงไก่ป่าก๋อย

หางไก่เหล่าป่าก๋อย ลักษณะหางไก่เหล่าป่าก๋อยที่ดี

 • ขนหางต้องแข็ง พุ่งตรงเหมือนขนเม่น
 • หางต้องไม่สั้นมากหรือยาวมากเกินไป (ทั้งนี้หากว่าปล้ำดูแล้วไก่ปกติทรงตัวดี ไก่ไม่เหยียบหางตัวเองก็ใช้ได้)
 • หางต้องไม่ม้วนเข้าหาตัวหรือย้อยลงพื้น เพราะไก่อาจเหยียบในเวลาชนทำให้เสียหลักพลาดท่าให้คู่ต่อสู้ได้
 • โคนหางต้องใหญ่ชิดกับบั้นท้ายของไก่ กระปุกน้ำมันใหญ่ แสดงว่าเป็นไก่ที่กำลังดี ไม่หมดแรงง่ายๆ

ปั้นขาไก่เหล่าป้าก๋อย

ปั้นขาของไก่ที่ดี นอกจากจะใหญ่มีกล้ามเนื้อปั้นขาเยอะแล้ว ปั้นขายังต้องมีช่วงที่ได้สัดส่วนกับแข้งและลำตัวไม่ยาวหรือสั้นเกินไป ช่องห่างระหว่างปั่นขาทั้งสองข้างต้องไม่ห่างกันมากเกินไป เพราะหากว่าปั้นขามีช่องว่างระหว่างกันมากเกินไป จะทำให้ไก่ทรงตัวไม่ดีการเคลื่อนไหวจะไม่คล่องแคล้วพละกำลังจะไม่ดี

แข้งไก่เหล่าปาก๋อย

 • ท้องแข้งต้องเต็ม นูนเห็นได้ชัดเจน
 • เกล็ดท้องแข้งสวย เรียงเป็นระเบียบ
 • แข้งต้องแห้ง
 • แข้งไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป ต้องได้สัดส่วนกับรูปร่างของไก่
 • แข้งไม่ยาวหรือสั้นเกินไป ต้องได้สัดส่วนกับรูปร่างของไก่
 • แข้งต้องไม่โค้งงอมากเกินไป หรือมีความผิดปกติ

เกล็ดไก่ป่าก๋อยตัวเก่ง เทป บันทึก ไก่ชน หยกคีรี

 • เกล็ดแข้งด้านหน้า ควรมีสีขาวหรือขาวอมเหลือง แข้งต้องแห้ง เกล็ดแต่ละเกล็ดชัดเจน ร่องเกล็ดลึก ชัด ควรเป็นเกล็ดสองแถวตลอด ไม่มีเกล็ดใดๆ แซม หากเป็นเกล็ดสองแถว จระเข้ขบฟันจะถือว่าดีมาก
 • เกล็ดแข้งด้านหลังและเกล็ดท้องแข้ง ต้องเด่นชัด เกล็ดท้องแข้งต้องเรียงกันเป็นระเบียบสูงไปจนถึงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยบริเวณข้อพับ เกล็ดบัวหลังต้องสวยเรียงเป็นระเบียบร่องเกล็ดลึกชัดเจน ต่ำ หากเรียงลงมาอย่างน้อยที่สุดต้องถึงเดือยพอดีแต่ถ้าพ้นเดือยจะถือว่าดีมาก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงในการใช้งาน

 • ผู้สมัครสมาชิกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • สมาชิกจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามจริงให้ครบถ้วนและสามารถติดต่อได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกเอง (จำกัด 1 บัญชีต่อ 1 ยูสเซอร์เท่านั้น)
 • ชื่อ-นามสกุล กับ ชื่อในข้อมูลธนาคารที่ใช้สำหรับการฝาก/ถอน ต้องตรงกัน (บริษัทอนุมัติเฉพาะรายการที่ข้อมูลตรงกับข้อมูลสมาชิกเท่านั้น หากมีข้อผิดพลาดจากสมาชิกบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ)
 • ทุกข้อเสนอจำกัดสำหรับหนึ่ง บุคคล, ชื่อ หรือ สกุล , ที่อยุ่ , อีเมล์ , เบอร์โทรศัพท์, บัญชีธนาคาร , IP แอดเดรส เดียวเท่านั้น
 • สมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะต้องไม่ติดกิจกรรมใดๆ และเคยฝากเงินแล้วเท่านั้น
 • สมาชิกจะต้องวางเดิมพัน 1 เท่าของยอดฝาก จึงจะสามารถทำรายการถอนได้ ทั้งนี้สมาชิกจะไม่สามารถทำรายการถอนเงินได้ทันทีโดยที่ไม่วางเดิมพัน, สมาชิกจะต้องวางเดิมพัน 1 เท่าของยอดฝาก จึงสามารถทำรายการถอนเงินได้ (ไม่สามารถทำรายการฝากหรือถอนเงินได้ทันที โดยไม่วางเดิมพัน)
 • กรณีตรวจพบว่าท่านสมาชิกมีการละเมิดข้อกำหนดเงื่อนไข หรือมีการกระทำผิดกติกาในการเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อให้ได้มาซึ่งเครดิต, โบนัสพิเศษ, เทิร์นโอเวอร์ ในทางทุจริต ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีนั้นๆ ทันที และเครดิตที่ได้มาไม่สามารถถอนได้
 • ในกรณีตรวจพบว่าสมาชิกมีการ ฝาก/ถอน ผิดปกติเพื่อก่อกวน เอาเปรียบบริษัท หรือคาดว่าเป็นมิจฉาชีพ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีตรวจสอบ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือ ยกเลิกโปรโมชั่นได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการทำให้เงินรางวัลเป็นโมฆะและอายัดยอดเงินในบัญชีการเดิมพันทั้งหมดของคุณ รวมถึงการสิ้นสุดข้อตกลงต่าง ๆ /ระงับการให้บริการ/ปิดการใช้งานบัญชี